Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації 

державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади.

Загальна мета Програми - удосконалення аналітичної компетентності державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади, що сприятиме посиленню у розбудові спроможної, ефективної системи управління освітою, яка орієнтована на досягнення цілей сталого економічного та соціального розвитку держави.


Обсяг Програми - 2 кредити ЄКТС/ 60 годин.

   
Загальна короткострокова Програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають  посади державної служби категорій «Б», з питань впровадження змін.

Загаьна мета Програми - оволодіння теоретичними знаннями та одержання практичних навичок із організації процесу впровадження змін


Обсяг Програми - 1 кредит ЄКТС - 30 годин


У сучасному інформаційно-насиченому світі з повсюдно поширеними комп'ютерними системами і комунікаціями не лише фахівці інформатичного профілю, а і всі досвідчені комп'ютерні користувачі повинні знати про існуючі загрози втрати даних, що зберігаються у різних цифрових форматах на комп'ютерних носіях. Також усі, хто активно користується інформаційно-комунікаційними послугами сучасних обчислювальних і мережевих систем повинні вміти застосовувати ефективні засоби захисту своїх інформаційних ресурсів від різноманітних небезпек, що можуть трапитись як з їх вини, так і з вини сторонніх осіб.

Пропонований  курс може бути корисним для науковців-дослідників проблем галузі комп'ютерної безпеки, для системних адміністраторів, для студентів, які навчаються за інформатичними напрямами підготовки, для викладачів та вчителів інформатичних дисциплін, для комп'ютерних користувачів, кому потрібні знання про можливі загрози втрати комп'ютерних даних та про методи захисту інформаційних ресурсів.


Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації для державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорії посад

Мета Програми - підвищення рівня теоретичної і практичної компетентності державних службовців з питань комунікації та взаємодії в процесі реалізації ними своїх посадових повноважень, розвиток комунікативних навичок.

Обсяг Програми - 15 годи (0,5 кредиту)


Загальна короткострокова Програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В» посадових осіб місцевого самоврядування  з питань комунікації та взаємодії

Загальна мета Програми - підвищення рівня теоретичної і практичної компетентності державних службовців з питань комунікації та взаємодії в процесі реалізації ними своїх посадових повноважень, розвиток комунікативної компетентності.

Обсяг Програми - 30 годин/1 кредит ЄКТС

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б»

0,5 кредити ЄКТС (15 год.)

Загальна мета курсу "Стратегічне управління та планування" - удосконалення компетентності державних службовців й посадових осіб місцевого самоврядування, що в подальшому сприятиме посиленню місцевого потенціалу у розбудові спроможної, ефективної, прозорої системи стратегічного планування та управління місцевими фінансами, яка орієнтована на досягнення цілей сталого економічного та соціального розвитку ОТГ.

 Програма підвищення кваліфікації державних службовців  (КМУ).

Мета Програми - надання слухачам системи знань і набуття ними практичних навиків із застосування в практичній державно-управлінській діяльності методології, технології та організації управління ризиками.

Обсяг Прорами - 80 годин.
Загальна мета курсу "Управління фінансами" - удосконалення компетентності державних службовців й посадових осіб місцевого самоврядування, що в подальшому сприятиме посиленню місцевого потенціалу у розбудові спроможної, ефективної, прозорої системи управління місцевими фінансами, яка орієнтована на досягнення цілей сталого економічного та соціального розвитку територіальної громади.