Програма підвищення кваліфікації для працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України є оновлення та удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності фахівців, розширення та актуалізація знань, умінь та навичок використання ІКТ в професійній діяльності, оволодіння сучасними методами  забезпечення  роботи інформаційними технологіями.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є. програмно-технічні засоби використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Метою навчання дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності» є формування професійних компетентностей працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань застосування MS Project у професійній діяльності засобами технологій Microsoft тощо.
Основними завданнями вивчення курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності» є:

  • доповнення та розширення кола базових умінь та навичок;
  • отримання знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій;
  • ознайомитися із основними інструментами програмних засобів MS Project;
  • опанувати основні прийоми та набуття практичних навичок використання технічних і програмних засобів в професійній діяльності;
  • отримання знань, умінь і навичок при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням даних, її пошуком, систематизацією, збереженням, поданням, передаванням;
  • ознайомлення з використання інформаційних систем та технологій в управлінській діяльності;
  • ефективно використовувати сучасні прикладні програмні продукти у професійній діяльності;
  • використовувати здобуті навички роботи на персональному комп’ютері для самостійного освоєння нових програмних засобів.

Підходи до навчання ґрунтуються на основних положеннях андрагогіки і передбачають врахування індивідуальних можливостей та професійного й особистісного досвіду фахівців. Навчання здійснюється відповідно до таких андрагогічних принципів:

1.     Пріоритет самостійного навчання.

2.     Принцип спільної діяльності студента з викладачем.

3.     Принцип опори на досвід студента-дорослого.

4.     Індивідуалізація навчання.

5.     Системність навчання.

6.     Контекстність навчання.

7.     Принцип актуалізації результатів навчання.

8.     Принцип елективності навчання.

9.     Принцип розвитку освітніх потреб.

10.   Принцип свідомого навчання.

Основні результати навчання і компетентності:

Знати

-         способи налаштування середовища MS Project для ефективної роботи;

-         принципи роботи з проектами;

-         шляхи створення завдань в проекті;

-         способи роботи з оцінками та зв’язками;

-         способи роботи зі Строками, Термінами, Обмеженнями та календарями Завдань

-         принципи роботи з ресурсами та аналіз їх використання;

-         способи прогнозування Образа дій з Використанням Типів Завдань і плануючих Формул;

-         шляхи відстеження процесів;

-         способи створення звітів;

-         способи керування множинними проектами.

Вміти

-         Планування різноманітних завдань;

-         Аналіз, оптимізація та корегування різноманітних проектів залежно від витрат та строків;

-         Реалізація ресурсного та календарного планування;

-         Контроль виконання проектів та підготовка підсумкових звітів за допомогою MS Project.

Здатність

-         Планувати різноманітні завдання проекту;

-         Аналізувати, оптимізувати та корегувати різноманітні проекти залежно від витрат та строків;

-         реалізувати ресурсне та календарне планування;

-         Контролювати виконання проектів та підготовка підсумкових звітів за допомогою MS Project.