Метою курсів є формування у майбутніх менеджерів та працівників туристичної галузі знань, умінь та навичок управлінської роботи в готельному, курортному та туристичному бізнесі; удосконалення ними основних аспектів, що відображають структуру сучасної англійської мови, а також підвищення рівня навичок і умінь з усіх видів мовленнєвої діяльності – говоріння, читання, письма та аудіювання.