Метою вивчення дисципліни „ Технології збирання та опрацювання результатів освітніх вимірювань ” є оволодіння студентами основними підходами аналізу результатів тестування засобами класичної та сучасної теорій тестів, з теорією вимірювань та її застосуванням у педагогічному оцінюванні, набуття практичних навичок та умінь використовувати вивчені прийоми для опрацювання результатів тестування засобами електронних таблиць і статистичних пакетів Statistika та SPSS та трактування цих результатів, здобутих в системі Moodle.