Підвищення рівня соціальної та громадянської компетентності державних службовців з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді в процесі реалізації ними своїх посадових повноважень, розвиток комунікативних навичок.


Проходження дистанційного навчання – 73 %

Самостійна робота – 20 %
Підсумковий контроль – 7 %

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови успішного проходження курсу.