На курсах підвищення кваліфікації для фахівців з напряму «Кадровий менеджмент» викладаються змістові модулі із питань структури персоналу, кадрової політики та кадрового планування, форм і методів комплектування організації персоналом, управління поведінкою та дисципліною персоналу, мотивації та стимулювання праці; на курсах підвищення кваліфікації викладачів – модулі із питань інноваційної діяльності в освіті, ділового етикету, методології наукових досліджень, прийняття рішень та управління персоналом