Курс започатковано з метою ефективного упровадження з 2022/2023 н.р. учителями історії до освітнього процесу ЗЗСО 9 модельних навчальних програм, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795 

У змісті курсу реалізуються концептуальні засади нового Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 898 та створено відповідно до Переліку модельних навчальних програм для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти Типової освітньої програми, для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 року № 235.

Курс стане в нагоді учителям історії та педагогам ЗЗСО у процесі підвищення їх кваліфікації та рівня сформованості професійної компетентності шляхом реалізації діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів в організації пізнавальної діяльності учнів через дослідницькі, проєктні, інтерактивні та дискусійні методи організації освітнього процесу.