Курс «Методологія і методи досліджень в освіті» є узагальнюючим. Вивчення його збігається з роботою студентів над виконанням магістерських наукових робіт за обраним ними фахом і періодом активної участі молодих спеціалістів у науково-дослідній роботі кафедр.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методологія та методи досліджень в освіті» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 1801 Специфічні категорії, спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання».