https://docs.google.com/presentation/d/1FPYyDDl72ZZCKniZJW52Lo7_M_55rNRRVeX_S-daUyE/edit#slide=id.p1

Можливості мультимедійних технологій в представленні інформації з гуманітарних дисциплін

Методика використання електронних підручників, посібників та електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК)

Методика опрацювання відомостей в інформаційно-довідкових мультимедійних виданнях (електронні енциклопедії, Вікіпедія, галереї, інтернет-ресурси). 

Особливості застосування дитячих ігрових історичних навчально-розвивальних видань

Використання тестових мультимедійних програм для знань та умінь з гуманітарних дисциплін