Програма підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти, керівників закладів-субєктів освітньої діяльності.

Мета Програми - формування  і розвиток аналітичних компетентностей  викладачів та керівників закладів-субєктів освітньої діяльності з метою створення системи прийнчяття ефективних управлінських рішень.

Обсяг Програми - 60 годин (2 кредити ЄКТС).